Oudervereniging

Zoals aan de meeste basisscholen, is ook aan onze school een oudervereniging verbonden. Het woord oudervereniging spreekt al voor zichzelf: “vereniging voor ouders”. Elke ouder die een of meer kinderen aanmeldt op school, wordt door de oudervereniging middels een schrijven benaderd om lid te worden. Dit is echter niet verplicht. Wanneer men geen lid van de oudervereniging wil worden maakt men dit kenbaar bij het bestuur van de oudervereniging. De activiteiten die financieel ondersteund worden door de oudervereniging worden als vrijwillige ouderbijdrage bij u in rekening gebracht. 

De oudervereniging houdt zich hoofdzakelijk met de volgende zaken bezig:

  • Organisatie van feestelijke gebeurtenissen zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, juffendag en schoolreisje
  • Overleg met medezeggenschapsraad en team
  • Vraagbaak voor en door ouders
  • Ondersteuning van het team

Tijdens vele activiteiten op school, zowel door het team als door de oudervereniging georganiseerd, is regelmatig ouderhulp nodig. Wanneer alle ouders enkele keren per jaar helpen tijdens deze activiteiten staan de oudervereniging en het team er niet alleen voor. Eens per jaar vindt er een jaarvergadering van de oudervereniging plaats. De activiteiten van het afgelopen jaar worden dan besproken. Aan de jaarvergadering wordt een actueel thema gekoppeld. Alle ouders die lid zijn, ontvangen hiervoor een uitnodiging via de Parro-app van school. 

Het bestuur van de oudervereniging

Voorzitter Monica v.d. Oever
Secretaris Mascha v. Mil
Penningmeester Shauna Klein-Koerkamp
Bestuursleden

Yvonne Franssen

Pascal Derks

Marga Schenk

Kim Driessen

Marly Lamers

 

De vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 10,- per kind per schooljaar. Voor een kind dat in de loop van het schooljaar op school komt is de ouderbijdrage € 1,- per maand; te betalen vanaf de eerste volledige maand dat uw kind op school is. De kosten voor het schoolreisje en het schoolverlaterskamp van groep 8 worden apart in rekening gebracht. Het betreft hier een vrijwillige ouderbijdrage. Uw kind mag niet worden uitgesloten van activiteiten als u de ouderbijdrage niet betaalt.