Stichting leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Leergeld Land van Cuijk heeft als één van haar speerpunten ingezet op het bereiken van zoveel mogelijk ouders/verzorgers in de doelgroep, want “Nu meedoen is straks meetellen!” Voor zover Leergeld nog niet bij u bekend is, verwijzen wij u graag naar de website van Leergeld Land van Cuijk

 Leergeld zet zich in voor alle kinderen in de leeftijd van 4 - 18 jaar waarvan de ouders/verzorgers rond moeten komen met een minimaal inkomen. Ook deze kinderen willen we graag laten deelnemen aan school-, sport- en culturele activiteiten. Ook kunnen we een (tweedehands) fiets of (gebruikte) laptop regelen als een kind die niet heeft. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 

Iedereen kan een verzoek om hulp indienen bij Leergeld Land van Cuijk, dus ouders, vrienden of familieleden, school, hulpverleners, sociaal werkers, enz. Dat kan schriftelijk, telefonisch of via de mail. Wilt u weten hoe? Kijk dan op de website van Leergeld Land van Cuijk