Vakspecialist

De groepen van onze school krijgen elke week bewegingsonderwijs van een vakdocent, waarin zij kennis maken met een breed scala aan sportactiviteiten en werken aan de doelstellingen behorende bij de 12 leerlijnen bewegingsonderwijs (balanceren, klimmen, zwaaien, over de kop gaan, springen, hardlopen, mikken, jongleren, doelspelen, tikspelen, stoeispelen en bewegen op muziek). Er wordt gewerkt in 3 vakken (waarbij de leerlingen ook samen leren te spelen en de samenwerking wordt bevorderd), maar ook klassikale lessen, conditiecircuits, bewegingsbanen, bewegen op muziek en clinics komen aan bod. Op deze manier leren de kinderen onder andere ringzwaaien, touwzwaaien, koprollen, verschillende trampolinesprongen, balanceren, hurk-/wend-/spreidsprong, tipsalto's, tikspelen, stoeispelen en ook de basistechnieken van bijvoorbeeld basketbal, voetbal, tennis, badminton, hockey, beeball en judo. Uiteraard zit hierin een opbouw van groep 1 tot en met groep 8 met extra aandacht voor de betere beweger (talentherkenning), maar ook extra zorg en differentiatie voor kinderen met motorische achterstanden.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich tijdens de basisschoolperiode zowel motorisch, sociaal als cognitief ontwikkelen. De bewegingsonderwijslessen zijn hier erg geschikt voor. Bewezen is immers, dat meer sport op school leidt tot betere leerprestaties! De lessen vinden plaats op vrijdag en worden gegeven door de vakspecialist bewegingsonderwijs Julie Weerepas.