IPC school

Basisschool Pater Eymard is een IPC school. Het onderwijs in wereldoriënterende vakken bieden wij thematisch aan met behulp van het International Primary Curriculum (IPC). De kinderen ontwikkelen zich met IPC tot wereldburgers en hebben meer plezier in het leren. Ze worden bewuster van hun groei en weten waarom ze nieuwe dingen leren.

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

De units hebben een vaste structuur. Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis en vaardigheden zijn al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp. Daarna volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht begeleidt kinderen in hun ontwikkeling van 'ik kan het een beetje' naar 'ik kan het beter' en tenslotte naar 'ik kan het goed'. De leerkracht is in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.