Afwezig melden

Wilt u uw kind afwezig melden omdat het ziek is, dan kunt u de Parro-app gebruiken. Ook als uw kind naar bijvoorbeeld de huisarts, tandarts of orthodontist moet, kunt u de Parro-app gebruiken om dit aan de leerkracht door te geven. U doet dit via de knop 'Absenties' op het beginscherm van de Parro-app. Wij vragen u om afspraken met huisarts, tandarts, etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Het is voor uw kind, maar ook voor de leerkracht en andere kinderen, niet prettig als dit onder schooltijd moet.