Missie en visie

Onze missie

Wij zijn als school gericht op een totale en evenwichtige ontwikkeling van het kind. Ieder kind moet leren zijn weg te vinden binnen de huidige, snel veranderende maatschappij.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen plezier hebben in leren. En dat zij beschikken over kennis én vaardigheden die ze nodig hebben voor hun toekomst. Kinderen die onze school verlaten gaan respectvol om met zichzelf, de ander en de wereld om hen heen.

Onze visie

Kinderen leren hoge eisen aan zichzelf te stellen, tonen initiatief en creativiteit, beschikken over probleemoplossend vermogen en nemen verantwoordelijkheid. Ze blijven bouwen aan zelfvertrouwen. 

De school is een leer- en leefomgeving. Hier leren en leven we samen. Elk kind wordt gezien en gehoord. Elk kind is anders, elk kind is uniek. Dat respecteren, waarderen en stimuleren we. Wij bieden gelijke kansen aan ieder kind.

Op onze school wordt samen met ouders, kinderen en team gewerkt vanuit 5 kernwaarden: verbondenheid, veiligheid, vreugde, vertrouwen en verantwoordelijkheid. We bespreken met de kinderen wat deze waarden inhouden, leren hen hierbij passende vaardigheden en gedrag en oefenen dat ook expliciet op school.

In ons schoolplan kunt u meer lezen over onze kernwaarden.