WIJ ZIJN GROOT IN KLEIN ZIJN

Ieder kind wordt gezien en gehoord

KANSRIJKE COMBIGROEPEN

Verbonden onderwijs; Samen wat kan, apart wat moet

ONZE KERNWAARDEN

Verantwoordelijkheid, veiligheid, vreugde, verbondenheid, vertrouwen

WERELD-ONDERWIJS

Leren leren, leren leven, leren samenleven

Welkom op de website van basisschool Pater Eymard

Welkom op de algemene website van Basisschool Pater Eymard. Blader van onderwerp naar onderwerp en maak hierbij gebruik van de knoppen die boven in de balk van deze pagina weergegeven staan.
 
Deze website is bedoeld voor mensen die onze school nog niet kennen, maar ook voor de ouders die al een of meerdere kinderen op onze school hebben. Hier kunt u onder andere ons schoolplan, onze schoolgids en de jaarplanning vinden. We hopen dat u via deze website een goed beeld krijgt van onze school. Uiteraard bent u altijd van harte welkom voor een persoonlijk gesprek. 
 
Op dinsdag 23 januari organiseren wij, in samenwerking met peuterspeelzaal de Hummelsoos, een open schooldag. Van 8.40 tot 14.10 uur staan de schooldeuren open en kan iedereen die geïnteresseerd is, een kijkje komen nemen. Overweegt u uw kind aan te melden op onze school, dan kunt u altijd een afspraak maken voor een vrijblijvende kennismaking en rondleiding. 
 
Namens het team,
Daniëlle Claassen, schoolleider

Snel naar

De wereldscholen van Optimus

Met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!