MR-OV

De directie en het team van basisschool Pater Eymard worden ondersteund door de medezeggenschapsraad (MR) en de oudervereniging (OV).

Op deze pagina vindt u informatie over wat zij precies doen en welke teamleden en ouders zitting hebben in deze geledingen.