Samenwerkingspartners

Spring Kinderopvang

Een van onze belangrijkste samenwerkingspartners is Spring Kinderopvang. Spring verzorgt het peuteraanbod en de buitenschoolse opvang.

Het peuteraanbod is op dinsdag- en vrijdagochtend. De peuters maken gebruik van een lokaal in onze school. Er is een nauwe samenwerking tussen de peuterspeelzaal en school. Thema's worden samen voorbereid en uitgewerkt, de peuters en kleuters eten samen, spelen samen buiten en in de speelzaal en maken gebruik van dezelfde hoeken en materialen. Ook op pedagogisch vlak is er een goede afstemming tussen de pedagogisch medewerker en de leerkrachten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Spring, locatie De Hummelsoos.

De buitenschoolse opvang (BSO) wordt ook verzorgd door Spring Kinderopvang. Kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan, gaan naar Het atelier in Overloon. Spring zorgt voor taxivervoer van school naar de BSO. Leerkrachten wachten met de kinderen die naar de BSO gaan op de taxi en houden in de gaten of alle kinderen opgehaald zijn. Voor meer informatie over BSO verwijzen wij u naar de website van Spring, locatie Het Atelier