Stichting Leergeld 

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Leergeld Land van Cuijk heeft als één van haar speerpunten voor 2018 ingezet op het bereiken van zoveel mogelijk ouders/verzorgers in de doelgroep, want “Nu meedoen is straks mee tellen!” Voor zover Leergeld nog niet bij u bekend is, verwijzen wij u graag naar de website van Leergeld Land van Cuijk: www.leergeldlandvancuijk.nl.

 Leergeld zet zich in voor alle kinderen in de leeftijd van 4 - 18 jaar waarvan de ouders/verzorgers rond moeten komen met een minimaal inkomen. Ook deze kinderen willen we graag laten deelnemen aan school-, sport- en culturele activiteiten.

Wilt u meer weten over een aanvraag bij Stichting Leergeld, klik dan hier.
Klik hier voor de advertentie van Stichting Leergeld.