De oudervereniging

Zoals aan de meeste basisscholen, is ook aan onze school een oudervereniging verbonden. Het woord oudervereniging spreekt al voor zichzelf: “vereniging voor ouders”. Elke ouder die een of meer kinderen aanmeldt op school, wordt door de oudervereniging middels een schrijven benaderd om lid te worden. Dit is echter niet verplicht. Wanneer men geen lid van de oudervereniging wil worden maakt men dit kenbaar bij het bestuur van de oudervereniging. De activiteiten die financieel ondersteund worden door de oudervereniging worden dan apart bij u in rekening gebracht.

De oudervereniging houdt zich hoofdzakelijk met de volgende zaken bezig:

  • Feestelijke gebeurtenissen zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen  en schoolreisje
  • Overleg met medezeggenschapsraad en team
  • Vraagbaak voor en door ouders
  • Ondersteuning van het team


Tijdens vele activiteiten op school, zowel door het team als door de oudervereniging georganiseerd is regelmatig ouderhulp nodig. Wanneer alle ouders enkele keren per jaar helpen tijdens deze activiteiten staan de oudervereniging en het team er niet alleen voor.

Eens per jaar vindt er een jaarvergadering plaats. De activiteiten van het afgelopen jaar worden dan besproken. Aan de jaarvergadering wordt een actueel thema gekoppeld.

Het bestuur bestaat uit:

voorzitter:             Monica v.d. Oever

secretaris:            Mascha van Mil                            

penningmeester:  Shauna Klein Koerkamp              

bestuurslid:          Pascal Derks

bestuurslid:          Yvonne Franssen                         vonnes@msn.com


De (vrijwillige) ouderbijdrage
De contributie bedraagt € 10,- per kind per schooljaar. Voor een kind dat in de loop van het schooljaar op school komt is de ouderbijdrage € 1,- per maand; te betalen vanaf de eerst volledige maand dat uw kind op school is. De kosten voor het schoolreisje en het schoolverlaterskamp van groep 8 worden apart in rekening gebracht. De ouderbijdrage, de kosten voor het schoolreisje en het schoolverlaterskamp worden geïncasseerd middels een automatische incasso.