Hoe krijgen kinderen les?

De manieren waarop we kinderen dingen leren verschillen. Het IGDI instructiemodel dat we hierbij hanteren is erg belangrijk en is voor alle groepen gelijk.
Het IGDI – model is een directe instructie model waarbij de volgende vijf hoofdfasen herkenbaar zijn:

1. Dagelijkse terugblik
* De leerkracht geeft een samenvatting van de voorgaande stof
*  Het werk dat gemaakt is wordt kort besproken
*  De benodigde voorkennis voor het onderwerp wordt opgehaald

2. Presentatie
*  De leerkracht geeft de lesdoelen aan en/of een lesoverzicht
*  Doorloopt de instructie in kleine stappen en gebruikt hierbij concrete voorbeelden
*  Toetst regelmatig tijdens de instructie of de leerlingen de stof begrijpen
*  De leraar stelt veel vragen en heeft een helder taalgebruik
*  Zorgt dat alle leerlingen betrokken blijven

3. Begeleide inoefening

*  De leerkracht laat de leerlingen onder begeleiding oefenen
*  Geeft duidelijke en korte opdrachten
*  Zorgt ervoor dat de leerlingen betrokken blijven (betekent ook dat de leerling die
    zelfstandig verder kan, extra stof aangeboden krijgt)
*  Gaat door met oefenen tot alle leerlingen de stof onder de knie hebben

4. Zelfstandige individuele verwerking
*  De leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen onmiddellijk beginnen
*  De leerkracht geeft verlengde instructie aan leerlingen die dit nodig hebben
*  Zorgt ervoor dat de inhoud van de zelfstandige verwerking dezelfde is als die van de
    vorige lesfase
*  De leerkracht laat de kinderen elkaar helpen
*  Laat de leerlingen weten dat hun werk gewaardeerd wordt

5. Feedback
*  De leerkracht vat aan het eind van de les de belangrijke zaken nog eens samen
*  Herhaalt regelmatig leerstof uit een bepaalde periode
*  Evalueert het werken samen met de leerlingen

Werken aan de planbrief
Leerkrachten maken wekelijks planbrieven. Hierop staan de leeractiviteiten genoemd waaraan die week gewerkt wordt. Zonder hulp van buitenaf voeren de leerlingen, in een groep of individueel, deze werkjes, taken, studieopdrachten en dergelijke uit.