Afwezig melden

 

Wilt u uw kind afwezig melden, dan kunt u de Parro app gebruiken.

Via uw telefoon op het beginscherm van Parro of via deze link: https://talk.parro.com/