BEWEGINGSONDERWIJS de WEB SCHOOL   

De groepen van onze school krijgen elke week bewegingsonderwijsles, waarin zij kennis maken met een breed scala aan sportactiviteiten en werken aan de doelstellingen behorende bij de 12 leerlijnen bewegingsonderwijs (balanceren, klimmen, zwaaien, over de kop gaan, springen, hardlopen, mikken, jongleren, doelspelen, tikspelen, stoeispelen en bewegen op muziek). We werken met de landelijk zeer goed aangeschreven methode; 'Bewegen samen regelen'. Deze methode gaat uit van het werken in 3 vakken (waarbij de leerlingen ook spelen samen leren te spelen/begeleiden en de samenwerking dus wordt bevorderd), maar ook klassikale lessen, conditiecircuits, bewegingsbanen, bewegen op muziek en clinics komen aan bod. Op deze manier leren we de WEB kinderen onder andere; ringzwaaien, touwzwaaien, koprollen, verschillende trampolinesprongen, balanceren, hurk-/wendsprong/spreidsprong, tipsaltos, tikspelen, stoeispelen en ook de basistechnieken van bijv. basketbal, voetbal, tennis, badminton, hockey, beeball en bijv. judo.  Uiteraard zit hierin een opbouw van gr. 2 tot en met groep 8 (zo leren de gr. 2 leerlingen het tweestapsritme bij het ringzwaaien en de gr. 8 leerlingen leren de halve/hele draai met een juiste afsprong tijdens het ringzwaaien) met extra aandacht voor de betere beweger (talentherkenning), maar ook extra zorg en differentiatie voor kinderen met motorische achterstanden.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich tijdens de basisschool periode zowel motorisch, sociaal als cognitief ontwikkelen. De bewegingsonderwijslessen zijn hier erg geschikt voor. Bewezen is immers, dat meer sport op school leidt tot betere leerprestaties! De lessen vinden plaats op vrijdagmorgen en worden gegeven door de vakspecialist bewegingsonderwijs Juul Geurts.

Wij bieden regelmatig sportclinics aan, zoals; judo, voetbal, hockey, volleybal, handbal, beeball, freerunning en tennis. Daarnaast staan we open voor het aanbieden van clinics door sportverenigingen. Ook spelen we in op actuele thema's, zoals de kinderboekenweek, Sinterklaas, Olympische spelen en bijv. een EK/WK of andere bijzondere sportevenementen.

In april vindt de jaarlijkse sportdag plaats, waar onze leerlingen met elkaar fijn gaan sporten.