Het nieuws- en downloadoverzicht van MR en GMR.

De medezeggenschapsraad bestaat uit leerkrachten en ouders. In de MR praten we mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs op school. Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de gang van zaken, maar er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de MR.

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals: het onderwijsbeleid, kwaliteitsbeleid en personeelsbeleid. De MR houdt zich dus vooral bezig met de uitvoering van het beleid. Vaste jaarlijkse onderwerpen waarover gesproken wordt zijn o.a.: de schoolgids, het schoolplan, het formatieplan, de groepsverdeling, schooltijden, scholing van personeel en leermiddelen. De MR vergadert in totaal ongeveer 8 avonden per schooljaar.

Klik hier voor het MR reglement

Klik hier voor het GMR reglement 

Klik hier voor het MR statuut 

 


MR Bs. Pater Eymard

MR Bs. Pater Eymard
Van links naar rechts :

Marc Klein Koerkamp (ouder)

Karin Thijssen (ouder)

Henriette Broerse (leerkracht)

Hannie Verstraten (leerkracht)
        

MR-Notulen 2021-2022

Download hier notulen 26-01-2022
Download hier notulen 24-11-2021
Download hier notulen 14-09-2021

 


GMR

Astrid Berends zit namens het team in de GMR van de stichting Optimus.MR-Jaarverslagen voorgaande schooljaren   

Download hier het jaarverslag van 2020-2021
Download hier het jaarverslag van 2019-2020
Download hier het jaarverslag van 2018-2019 
Download hier het jaarverslag van 2017-2018 
Download hier het jaarverslag van 2016-2017 
Download hier het jaarverslag van 2015-2016