Klachtenprocedure

Klik hier voor de klachtenregeling van de Stichting Peelraam.

Klik hier voor het stappenplan behorende bij de klachtenregeling.