Leerling Volg Systeem (LVS)

Op onze school gebruiken we voor het Leerling Volg Systeem de toetsen van Cito.

Vanaf groep 6 werken we ook met de DIA-toetsen. Voor de eindtoets maken we ook gebruik van de DIA-eindtoets. 

Klik hier voor de folder van het Cito: Uw kind duidelijk in beeld.

Klik hier voor de folder over de Diatoetsen